Christen Rysbjerg

DatoStedKilde
Født :07 Jun 1829Fousing-
Døbt :14 Jun 1829Fousing Kirke-
Død :11 Dec 1870Druknet ved Kilen i Fousing-
Begravet :18 Dec 1870Fousing Kirke-

Alder : 41

Noter : Folketælling 1834 Bor i Rysbjerghus med sine forældre
Folketælling 1840 Bor i Buskboel med sine forældre
Konfirmeret 14 April (1 Søndag efter Påske ) 1844
Folketælling 1870 Bor i Lerpythus med sin hustru og deres 4 Børn
Omkom ved at Isen paa Kilen tæt under land brast under ham

Slægtshistorien

Bønder har de fleste nok været, og oprindelig var en del af dem sikkert selvejere. Vi dog regne med, at mange forfædre i århundreder har været undergivet fæsteforhold. Det betød , at der skulde betales afgift hvert år til den, som var ejer af jorden. Men hertil kom - for alle bønder - afgifter til kongen og kirken.
Utvivlsomt har nogle forfædre været vidne til - eller udsat for - voldsomme begivenheder under bondeoprør og fjendtlige troppers huseren. Nogle har måske deltaget i bondeoprør.
Trods urolige tider levede slægten videre i nye generationer.
Ved år 1700 hed bonden i Vester Fousinggård (Fousing sogn) Niels Pedersen. Ølby-bogens forfatter mener, at det er sandsynligt, at han var svigersøn af den forrige ejer af Fousinggård, som hed Poul Mortensen.
Denne havde gode forhold som fæstebonde. Ved optællingen i 1678 til "kop- og kvægskat" havde han både Karl og pige, 2 heste, 3 køer, 2 ungnød, 10 får, 1 svin og 1 bistok samt 28 rigsdaler på rente. Gården hørte under herremanden til Bækmark og Ulsund.
Niels Pedersen i Vester Fousinggård havde vel tilsvarende gode kår i tiden lidt før og efter år 1700. Vi møder to at hans sønner nedenfor: Peder Nielsen og Anders Nielsen.
Peder Nielsen giftede sig med Kirsten Christensdatter og blev bonde i gården K r o g. Peder Nielsen var vel ikke mere end cirka 35 år, da han døde i 1732. Foruden hustruen efterlod han sig blandt andre sønnen Christen, som kun var 4 år.
Kristen Christensdatter giftede sig igen, for der skulle jo en mand til at overtage fæstebrevet på gården, og det ser ud til at 4-årige Christen kom til at bære navnet "Nielsen" efter sin stedfar.
Omkring 1758 overtog Christen "Nielsen" gården KROG, og han giftede sig i 1758 med Kirsten Andersdatter, som var hans kusine. Hendes far var ovennævnte Anders Nielsen og hendes mor hed Maren Clemmensdatter og var fra gården Ilkjær i Flynder sogn. Anders Nielsen var bonde i gården Nørre Dal, som (ligesom gården Krog) ligger i Fousing sogn. På egnens dialekt hedder den "æ nar dal".
Christen "Nielsen" i Krog var en driftig mand. Ved hans død viser optællingen, at der var 2 heste, 3 køer, 8 får og 6 lam.
Christen var desuden smed og havde ret godt smedeværktøj, hvoraf en del blev drevet af bækken.
Christen Krog var kun 44 år, da han døde i 1772. Hustruen Kirsten Andersdatter sad tilbage med 7 børn, hvoraf det ældste var 12 år. Kirsten giftede sig på ny og fødte yderligere 3 børn. Efter at hun for anden gang var blevet enke, fik hun en attægtsstue i gården. I alt levede hun vistnok over 50 år i Krog.
Den ældste søn, født ca. 1760, hed Peder Christensen Krog.
Når Bønderne i Fousing havde brug for varer, som de ikke selv kunde fremstille, måtte de tage turen til en købmandsgård i Holstebro. Det kunne vier salt og krydderier og for smedene vedkommende stål. Også når det drejede sig om salg af husdyr, var Holstebro stedet. Markeder for heste, øksne, stude, køer og svin samt får, bukke og gæs havde hver deres dage 1 løbet af året.
I de sidste årtier af 1700-tallet og langt hen i 1800-tallet var der i Fousing - som i mange andre vestjyske sogne - en stærk kristelig bevægelse, brødremenigheden, som holdt sine møder rundt om på gårdene. Mange blev vakte til en følelsesbetonet, meget personlig kristentro, og sognets præst havde ikke noget imod denne bevægelse. Det fortælles i en beretning fra tiden før år 1800, at der næppe var et hus i hele sognet, hvor der ikke fandtes vakte mennesker.
Om Kirsten Andersdatter og hendes søn, Peder Christensen Krog, har kunnet undgå påvirkning heraf, er ganske usandsynligt. I øvrigt var den nærliggende Fousinggård i mange år stedet, hvor møderne ("forsamlingerne") fandt sted. Peder Christensen Krog drev i årene op til 1800 landbrug på en parcel, som hed lille Lyskjær (Lyskjærhus). Ølby-bogens forfatter mener, at det sikkert var en parcel fra hans fødegård, Krog.
Den l8.juni 1800 solgte Peder Krog Lille Lyskjær. Samme dag købte han gården Rysbjerg for 305 rigsdaler. I forvejen havde han købt et stykke jord i nærheden for 29 rigsdaler.
Peder Krog var blevet gift med Mette Marie Christensdatter og de boede i Rysbjerg til deres død, henholdsvis 1827 og 1831. En datter af ægteparret hed Christiane. Hun blev i 1828 gift med Niels Christian Christensen fra Vejrum, som var skrædder.
Peder Krogs svigersøn, Niels Christian fra Vejrum, overtog gården Rysbjerg.
Gården Rysbjerg var blevet bygget i 1789 og altså ret ny, da Peder Krog købte den. Måske er datteren Christiane født der, idet hun i følge folketællingen 1845 blev født år 1800.
Som nævnt blev hun i 1828 gift med Niels Christian fra Vejrum, og Fousing kirkebog viser, at sønnen Christen Rysbjerg blev født 7 juni 1829. Stedet betegnes Rysbjerghuus, og faderen kaldes skrædder.
Faddere var: husmandskone Inger Marie fra Vejrum, husmand Anders Christian Christensen fra Maabjerg, Christoffer Pedersen i Vejrum og hustru Zidsel Andersdatter. Ved folketællingen i 1834 bor familien stadig i Rysbjerg, og da det nok er et mindre landbrug, er familiefaderen, Niels Christian Christensen, beskæftiget med skrædderhåndværket. Moderen, Christiane Pedersdatter, er væver. Foruden sønnen, Christen Nielsen Rysbjerg, 5 år, ses en datter på 1 år. Men der findes yderligere et barn i husstanden, en dreng som hedder Anders. Hans ugifte mor har ikke kunnet forsørge ham, og fattigvæsenet betaler derfor hans ophold hos familien Rysbjerg.
Omkring 1835/38 opgav Niels Christian landbruget, solgte gården og ernærede sig siden ved sin profession som skrædder. Han bliver boende i sognet, og ved folketællingen i 1845 er familien at finde således: Fousing sogn, "Et Huus"· Niels Christian Christensen,46 år,født i Vejrum, skrædder Christine Pedersdatter,45 år født i Fousing Børn: Zidsel Marie, 13 år, Peder Christian, 8 år, Mette Marie, 4 år, alle født i Fousing.
Vi finder altså ikke ældste søn, Christen Nielsen Rysbjerg, hjemme. Han er 16 år og ude at tjene. Inden længe må han møde hos sognefogden for at blive optaget i lægsrullen, og i det år, da han fylder 20, skal han på session. Som hjemmehørende i Hjerm Herred er han på session sammen med andre unge mænd fra dette herred, født i året 1829. Blandt disse er en Jens Christensen fra Borbjerg sogn, som blev soldat 30.5.1852.
Måske har Christen Rysbjerg og Jens fra Borbjerg været soldater samtidig,men i hvert fald er de mødtes senere. da Rysbjerg ses i hjemsognet Fousing 1862, og da havde Jens boet i samme sogn i flere år. Begge drev et mindre landbrug, og begge har haft behov for at skaffe sig ekstra indtægter ved at hjælpe i så og høsttid på de større gårde.Fousing kirkebog,: Fødte drenge 13 juli 1864. Niels Christian Christensen Rysbjerg Forældre: Husmand Christen Rysbjerg og Hustru Kirsten Jensdatter, 33 år Fousing Faddere: Pigen Dorthea Nielsen af Odby, Konen Ingeborg Christensen Gårdmand Niels Chr. Jensen, begge af Fousing og Gårdmand Jens Chr. Knudsen af Ølby.
Fousing kirkebog, fødte drenge:
8 september 1862 Jens S u n d Christensen Rysbjerg
Forældre Christen Nielsen Rysbjerg og Hustru Kirsten Jensdatter
Vi kan herefter gætte os til, at Jens Sund må være opkaldt efter sin morfar, som boede i Hvidbjerg sogn, Thyholm.
Måske skulle barnebarnet overtage et landbrug efter morfaderen når tiden var inde?
Vi finder familien Rysbjerg på folketællingen 1870, Fousing sogn, Leerpythuus
Christen Nielsen Rysbjerg, 40 år, født i Fousing Jord bruger Kirsten Jensen, 39 år, født i Hvidbjerg sogn Børn: Jens Sund, 7 år, Niels Chr. Christensen Rysbjerg, 5 år, Mette Marie, 3 år, alle født i Fousing. Familien bliver imidlertid ikke boende i sognet. De ses ikke på Fousing folketælling for 1880.
I 1877 bliver sønnen en Jens konfirmeret i Asp kirke - nabosogn.
Var det mon i dette sogn, ægteparret Rysbjerg boede til deres dages ende? Antagelig ikke, i hvert fald ser det ikke ud til, at sønnen Niels Chr. Christensen Rysbjerg er konfirmeret der.
Resen sogn, nord for Struer
Niels Chr. Rysbjerg var kusk i Humlum og blev gift, med Ellen Svendsen Gadegaard Møllehus Humlum og fik et barn Christian Christensen Rysbjerg men hans hustru døde 29/11-1902. Derpå flyttede Karen Christensen, datter af fisker og husmand på Jegindø Niels Nikolaj Christensen og hustru Mette Kirstine Sørensdatter ind som husbestyrerinde og de fik 2 børn inden de blev gift i Humlum Kirke den 19 Oktober 1906.(På deres 2.Barns dåbsdag) Derefter flyttede de en kort periode til Gullev sogn, efter et årstid flyttede de til Resen Mose og købte et husmandssted "Mosevang". Ægteparret Rysbjerg arbejdede på deres husmandssted blandt andet med optagning at tørv, som blev leveret til Jegindø.
Karen var født 4 August 1879 ( Altså 15 yngre som sin mand )
Niels Chr. Rysbjerg døde 2 februar 1939, efter flere års svær sygdom. Hustruen Karen døde i Lemvig l4.maj 1965. Begge er begravet på Resen kirkegård.

FarMor
Niels Christian ChristensenChristiane Petersdatter
ÆgteskabBørn
13 Jun 1862 - Kirsten Jensdatter 08 Sep 1862 - Jens Lund Rysbjerg
13 Jul 1864 - Niels Christian Christensen Rysbjerg
23 Nov 1866 - Mette Marie Christensen
20 Okt 1869 - Christiane Christensen

Christen Rysbjerg
* 07 Jun 1829
† 11 Dec 1870
Niels Christian Christensen
-
-
Christiane Petersdatter
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage04 Aug 2023