Karrebæk
------ Margit Bentien
Kliplev Kirke
------ Erik Schrøder
Kløvervej 12 Kolding
------ Konelius Maritinius Kristensen Rysbjerg
Kolding
------ Vilhelm Grøtner
------ Laura Kristine Andersen
------ Lisbeth Haar
------ Kristina Haar
------ Esther Johanne Grøtner
------ Jens Jørgensen Grøtner
------ Britta Zenia Hansen
------ Joan Rysbjerg
------ Jane Rysbjerg
------ Allan Rysbjerg
------ Beth N. Elkjær
------ Erik Schrøder
------ Anders Elkjær
------ Ove Grøtner
------ Lis Grøtner
------ Charles Conny Lynggaard
------ Petra Sofie (Fie) Petersen
------ Ion Camden Grøtner
------ Kent Grøtner
------ Julie Holmgård
------ Frederik Holmgård
------ Marcus Holmgård
------ Mikkel Holmgård
------ Karen Kristine Holdt
------ Anna-Lise Hansen
------ Karl Jacob Rasmussen
------ Gunnar Nannberg
------ Casper Berg Magnussen
------ Bastian Berg Juler
Kolding Ny Kirkegård
------ Laura Kristine Andersen
Kolding Sygehus
------ Anna Rasmine Grøtner
------ Birthe Marie Helgesen Ladegaard
------ Henriette Rysbjerg Haar
------ Erik Rysbjerg
------ Emilie Geogine Jørgensen Grøtner
------ Kasper Holmgård
------ Jesper Holmgård
------ Mads Elkjær Rysbjerg
------ Gyde Helene Jensen
------ Lone Grøtner
------ Sussi Grøtner
------ Linda Grøtner
------ Rene Berg
------ Ninna Berg
Kolding Sygehus Kolding
------ Christian Christensen Rysbjerg
Krematoriet Kolding (Urne til Sdr.Bjert Kirkegård)
------ Emilie Geogine Jørgensen Grøtner
Krematoriet Sdr. Kirkegård Kolding
------ Jens Jørgensen Grøtner
Kristkirken Kolding
------ Verner Rysbjerg
------ Joan Rysbjerg
------ Jane Rysbjerg
------ Aase Grøtner
------ Børge Grøtner
------ Ove Grøtner
------ Lis Grøtner
København
------ Henriette Marie Grøtner
------ Henriette Grøtner
------ Georg Hans Christisn Grüntner
------ Anne Marie Skjønnemann
------ Ane S. Grytner
------ Peder G. Grytner (Adoptivsøn )
------ Lars Mosegård
------ Frank Mosegård
------ Benny Petersen
------ Frede Grøtner Jensen
------ Tove Grøtner Jensen
------ Jens Grøtner Jensen
------ Svend Grøtner Jensen
------ Willy Sofus Nannberg
------ Gunnar Nannberg
------ Georg Grøtner Nannberg
------ Rene Albrecht Grøtner
------ Allan Alrecht Grøtner
------ Jimmy Grøtner
------ Tove Frederiksen
------ Søren Nannberg
------ Morten Nannberg
------ Annette Haack
------ Per Skumsager Hansen
------ Sigrid Marie Skumsager
------ Peter Christian Grytner
------ Nikolaj Bach Nannberg
------ Mads Schousboe
------ Hans Poul Frederiksen
------ Hope Middleton
------ Dina Sigrid Nannberg Middleton
------ Frederik Nannberg Middleton
------ Monika Friman Nannberg
------ Anna Due Nannberg
------ Klara Due Nannberg
------ Helga Skumsager
Køge
------ Svend Aage Rysbjerg
Køge Kirkegård
------ Svend Aage Rysbjerg

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage04 Aug 2023